6 kỹ năng cần học ngay nếu muốn làm việc toàn thời gia với Affiliate Marketing

Để làm Affiliate Marketing cần những kiến thức gì?

6 kỹ năng cần học khi làm Affiliate Marketing

  • Kỹ năng #1. Học làm website/blog
  • Kỹ năng #2. Học viết và tối ưu content
  • Kỹ năng #3. Học cách sử dụng & làm chủ mạng xã hội (Social Network)
  • Kỹ năng #4. Học cách chạy quảng cáo (Adverting)
  • Kỹ năng #5. Học cách làm email marketing
  • Kỹ năng #6. Học cách… tự học & học cách chấp nhận thất bại
Đánh giá post

1 bình luận về “6 kỹ năng cần học ngay nếu muốn làm việc toàn thời gia với Affiliate Marketing”

Viết một bình luận